/ H.Jabaren

מכרז פומבי מס' 2023 \ 8 מסמך 1 הוראות כלליות – למתן שירותי ליווי וייעוץ למחלקות הגביה, השומה והאכיפ ה
الزيارات : 1323
H.Jabaren

מכרז פומבי מס' 2023 \ 8 מסמך 1 הוראות כלליות – למתן שירותי ליווי וייעוץ למחלקות הגביה, השומה והאכיפ ה

מכרז פומבי מס' 2023 \ 8מסמך 1 הוראות כלליות –למתן שירותי ליווי וייעוץ למחלקות הגביה, השומה והאכיפה

إقرأ المزيد
מועצה מקומית מעלה עירון מכרז פומבי מס' __ 20/2023 לבצוע עבודות ניקיון במוסדות במעלה עירון (הארכה)
الزيارات : 1416
H.Jabaren

מועצה מקומית מעלה עירון מכרז פומבי מס' __ 20/2023 לבצוע עבודות ניקיון במוסדות במעלה עירון (הארכה)

מועצה מקומית מעלה עירוןמכרז פומבי מס' __ 2023/20לבצוע עבודות ניקיון במוסדות במעלה עירון(הארכה)מועצה מקומית מעלה עירון מזמינה בזאת הצעות בדבר ביצוע עבודות ניקיוןבמוסדות החינוך במעלה עירון , הכל בהתאם ל...

إقرأ المزيد
מועצה מקומית מעלה עירון מכרז פומבי מס' __ 06/2023 לבצוע עבודות ניקיון במוסדות החינוך במעלה עירון (הארכה)
الزيارات : 1241
H.Jabaren

מועצה מקומית מעלה עירון מכרז פומבי מס' __ 06/2023 לבצוע עבודות ניקיון במוסדות החינוך במעלה עירון (הארכה)

מועצה מקומית מעלה עירוןמכרז פומבי מס' __ 2023/06לבצוע עבודות ניקיון במוסדות החינוך במעלה עירון(הארכה)מועצה מקומית מעלה עירון מזמינה בזאת הצעות בדבר ביצוע עבודות ניקיוןבמוסדות החינוך במעלה עירון , הכל...

إقرأ المزيد
מכרז פומבי 09/2023 מכרז מסגרת לאספקת ארוחות לבתי קשישים ומחלקת רווחה במעלה עירון (הארכה)
الزيارات : 1664
H.Jabaren

מכרז פומבי 09/2023 מכרז מסגרת לאספקת ארוחות לבתי קשישים ומחלקת רווחה במעלה עירון (הארכה)

מועצה מקומית מעלה עירוןמכרז פומבי 09/2023מכרז מסגרת לאספקת ארוחותלבתי קשישים ומחלקת רווחה במעלה עירון(הארכה)

إقرأ المزيد
מכרז פומבי מס' 01/2023 למתן שירותי גבייה
الزيارات : 1935
H.Jabaren

מכרז פומבי מס' 01/2023 למתן שירותי גבייה

מועצה מקומית מעלה עירוןמכרז פומבי מס' 01/2023הארכהלאספקת שירותי גבייה למועצה המקומית מעלה עירוןמועצה מקומית מעלה עירון (להלן "המועצה") מזמינה בזה הצעות מחירים למתן ש ירותי גבייה על פי התנאים המפו...

إقرأ المزيد
מכרז פומבי מס' – 05/2023 השכרת מכונות צילום למועצה ומוסדותיה מרץ 2023 (הארכה)
الزيارات : 1795
H.Jabaren

מכרז פומבי מס' – 05/2023 השכרת מכונות צילום למועצה ומוסדותיה מרץ 2023 (הארכה)

מועצה מקומית מעלה עירוןמכרז פומבי מס' – 05/2023השכרת מכונות צילום למועצה ומוסדותיהמרץ 2023(הארכה)1. כללי1.1 מועצה מקומית מעלה עירון (להלן: "המועצה") מזמינה בזאת הצעות עבור השכרת מכונותצילום למועצה ומו...

إقرأ المزيد
מכרז פומבי לעריכת תוכנית היערכות לשינויי אקלים
الزيارات : 1654
H.Jabaren

מכרז פומבי לעריכת תוכנית היערכות לשינויי אקלים

מועצה מקומית מעלה עירוןמכרז פומבי מס' 15/2023עריכת תוכנית היערכות לשינויי אקלים1. כללי:1.1. מועצה מקומית מעלה עירון )להלן "הרשות"(, מזמינ ה בזאת הצעות מחיר לביצועתוכנית היערכות לשינויי אקלים, במסגרת ת...

إقرأ المزيد
מכרז פומבי -לשירותי-יעוץ-לחינוך 07/2023
الزيارات : 1482
H.Jabaren

מכרז פומבי -לשירותי-יעוץ-לחינוך 07/2023

מכרז פומבי מס' – 07/2023שירותי ייעוץ תקציבי למערכת החינוך מרץ 2023מועצה מקומית מעלה עירון (להלן: "המועצה ") מזמינה בזה הצעות מחירים למתן שירותי ייעוץתקציבי למערכת החינוך המפורטים במסמך המצ"ב.את מ...

إقرأ المزيد
מכרז מנהל פרויקטים מס' מכרז 14/2023
الزيارات : 1678
H.Jabaren

מכרז מנהל פרויקטים מס' מכרז 14/2023

מס' מכרז 14/2023למתן שירותי ניהול פרויקטים הנדסיים במחלקת ההנדסההוראות למשתתפים במכרזהמועצה המקומית מעלה עירון )להלן : " המועצה"( מז מינה בזאת הצעותלמתן שירותי ניהול פרויקטים הנדסיים במחלקת ההנדסה והכ...

إقرأ المزيد
מכרז חשבות שכר מס' 03/2023
الزيارات : 1750
H.Jabaren

מכרז חשבות שכר מס' 03/2023

מועצה מקומית מעלה עירון מכרז חשבות שכר מס' 03/2023 למתן שירותי חשבות שכר עבור המועצה מועצה מקומית מעלה עירון (להלן: ״המועצה״) מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי חשבות שכר עבור מועצה מקומית מעלה...

إقرأ المزيد
מכרזים (הארכה)
الزيارات : 1678
H.Jabaren

מכרזים (הארכה)

מועצה מקומית מעלה עירוןמכרזי כ"א – דרושים:                           ...

إقرأ المزيد
מכרז פומבי  מס' 15/2022 (הארכה)
الزيارات : 1941
H.Jabaren

מכרז פומבי מס' 15/2022 (הארכה)

  מכרז פומבי מס' 15/2022     הזמנה לקבלת הצעות למתן שרותי תכנון להכנת תכנית ענ/ 960 בניין למתחמים  01,02,03,06,08 ביישובים מושירפה, מוסמוס עבור מועצה מקומית מעלה עירון

إقرأ المزيد
מכרז פומבי  מס' 16/2022 (הארכה)
الزيارات : 1805
H.Jabaren

מכרז פומבי מס' 16/2022 (הארכה)

הזמנה לקבלת הצעותלמתן שרותי תכנון להכנת תכנית ענ/ 121- ענ/962 למתחמים ביישובים, סאלם 3,4,6 – זלפה E .עבור מועצה מקומית מעלה עירון

إقرأ المزيد
גפן מכרז מסגרת  רכישות ותשתיות 14/2022
الزيارات : 3097
H.Jabaren

גפן מכרז מסגרת רכישות ותשתיות 14/2022

رقم المناقصة :
14/2022
تاريخ النشر :
2022-11-17
الزيارات : 20
H.Jabaren

מליאה מן המניין 4.2024

الزيارات : 46
H.Jabaren

אישור תקציב משרד הפנים


21 - 40 من أصل ( 48 ) سجلات